wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Stanowisko SNB do nowelizacji rozporządzeń: 1) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynku przy piśmie z dnia 7 stycznia 2020 r. zgłosiło uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju zmieniających rozporządzenia w sprawie: 1) warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 2) szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Kolejne spotkanie GR7

W dniu 26 listopada 2019 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie GR7.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla stanowisk postojowych dla samochodów elektrycznych

W dniu 13 listopada 2019 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań technicznych dla stanowisk postojowych przeznaczonych dla samochodów elektrycznych.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla wentylacji i klimatyzacji

W dniu 14 listopada 2019 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla wentylacji i klimatyzacji w części dotyczącej wentylacji bytowej.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla urządzeń podnoszących

W dniu 5 listopada 2019 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla urządzeń dźwigowych i schodów ruchomych.

Kolejne spotkanie zespołu dotyczącego wymagań konstrukcyjnych, ppoż., użytkowych oraz ochrony cieplnej dla lekkich ścian osłonowych metalowo-szklanych, a także okien, balkonów i balustrad

W dniu 23 października 2019 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu dotyczącego wymagań konstrukcyjnych, ppoż., użytkowych oraz ochrony cieplnej dla lekkich ścian osłonowych metalowo-szklanych, a także okien, balkonów i balustrad.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wdrożenia ustaleń rozszerzonych dyrektyw w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz efektywności energetycznej

W dniu 22 października 2019 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wdrożenia ustaleń rozszerzonych dyrektyw w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz efektywności energetycznej.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań wentylacji pożarowej

W dniu 15 października 2019 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne łączone spotkanie .zespołów do spraw wymagań dla instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz do spraw wymagań dla urządzeń dźwigowych i schodów ruchomych w odniesieniu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

Kolejne spotkanie GR8

W dniu 3 października 2019 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie GR8 w sprawie uzupełnienia wymagań ochrony przed hałasem i drganiami.

Kolejne spotkanie zespołu dotyczącego wymagań dla miejsc postojowych przeznaczonych dla samochodów elektrycznych

W dniu 25 czerwca 2019 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się, w ramach GR6, kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla miejsc postojowych przeznaczonych dla samochodów elektrycznych.

liczba artykułów: 248, wyświetlane artykuły: 21 -30