wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Stanowisko SNB do projektu rozporządzenia MZ w sprawie Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach na pobyt ludzi

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w odpowiedzi na pismo Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztofa Saczka, przy piśmie z dnia 16 listopada 2020 r. przekazało uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach na pobyt ludzi.

 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas