wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Spotkanie SNB z Radą Programową Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii

Przedstawiciel SNB, Anna Sas-Micuń uczestniczyła w Radzie Programowej Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii, która odbyła się w dniu 17 czerwca 2011 r. w Łodzi. Anna Sas-Micuń  przybliżyła członkom Rady cele i zadania SNB, w tym koncepcję konsolidacji środowiska budowlanego, w ramach nowotworzonej przez SNB platformy współpracy na rzecz poprawy stanowienia i wdrażania prawa oraz z wykorzystaniem Mechanizmu Prekonsultacji. Anna Sas-Micuń przedstawiła proponowany harmonogram działań oraz omówiła dotychczasowe działania. Podziękowała również przedstawicielom Stowarzyszenia za oficjalne poparcie inicjatywy SNB i deklarację współpracy w ramach platformy.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas