wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Walne Zebranie Członków SNB

W dniu 3 czerwca 2011 r. odbyło się Walne Zebranie Członków SNB. Na spotkaniu podjęto uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia wewnętrznych dokumentów organizacyjnych oraz budżetu i wysokości składek członkowskich na 2011 rok. Ponadto omówione zostały bieżące działania w zakresie promocji Stowarzyszenia i rozwoju sieci organizacji współpracujących z SNB. Odniesiono się również do Mechanizmu Prekonsultacji jako autorskiej koncepcji SNB ukierunkowanej na poprawę dialogu środowiskowego w procesie stanowienia i wdrażania prawa w obszarze budownictwa. 

 

Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas