wiadomości budowlane

Aktualności SNB

XI Śląskie Forum Nieruchomości

W dniach 2-3 czerwca 2011 r. odbyło się w Katowicach XI Śląskie Forum Nieruchomości. Organizatorem Forum był Ogólnopolski Instytut Nieruchomości, przy współudziale Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości, Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Forum Nieruchomości jest imprezą szkoleniowo-informacyjną skierowaną do specjalistów zawodowo związanych z rynkiem nieruchomości. Tematem wiodącym XI Forum były problemy zarządzania nieruchomościami w aspekcie obowiązujących i przygotowywanych przez rząd zmian regulacyjnych. Prelegenci w czasie dwudniowych sesji poruszyli zagadnienia dotyczące: administrowania nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, polubownej windykacji należności oraz postępowań  sądowych, spółdzielczości w obliczu zmian w prawie, rozwiązań technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych związanych z eksploatacją budynków. W części dotyczącej rozwiązań organizacyjnych, wspierających zarządzanie nieruchomościami przedstawiciel Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki, Anna Sas-Micuń, zaprezentowała koncepcję konsolidacji środowiska budowlanego w ramach nowotworzonej przez SNB platformy współpracy na rzecz poprawy stanowienia i wdrażania przepisów techniczno-budowlanych z wykorzystaniem opracowanej koncepcji Mechanizmu Prekonsultacji.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas