wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Projekt statutu

W czerwcu 2009 opacowano kompleksowy projekt statutu SNWTB obejumujący strukturę Stowarzyszenia, zasady jego działania oraz główne cele jakie członkowie naszej organizacji powinni sobie postawić. Pierwsza wersja statutu została opublikowana w celu dalszych konsultacji.

Rafał Finster / SNB
opracowanie

Rafał Finster / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas