wiadomości budowlane

Aktualności SNB

20-lecie Korporacji Kominiarzy

W dniu 12 i 13 maja 2011 r. przedstawiciel SNB, Anna Sas-Micuń wzięła udział w obchodach 20-lecia Korporacji Kominiarzy Polskich, organizowanych w Izbicku k/Opola. Na zaproszenie Korporacji Główny ekspert SNB zaprezentuje przedstawicielom Korporacji oraz zaproszonym gościom, w tym przedstawicielom Stowarzyszenia Kominy Polskie, koncepcję powstającej z inicjatywy SNB nowej Platformy współpracy środowiska budowlanego na rzecz poprawy stanowienia i wdrażania prawa. SNB rozpoczął działania integrujące środowisko budowlane na potrzeby inicjowania procesu zmian przepisów techniczno-budowlanych, przeprowadzenia w środowisku dyskusji w sprawie kierunku oraz kształtu tych zmian, organizacji wsparcia eksperckiego dla administracji rządowej w procesie legislacyjnym, mającego poprawić jakość i zwiększyć efektywność tego procesu. Powyższe cle SNB realizuje w oparciu o wdrażanie opracowanej koncepcji Mechanizmu Prekonsultacji. Zgłaszanie propozycji zmian do aktualnych ujednoliconych przepisów Warunków Technicznych jest możliwe drogą e-ankiety uruchomionej w marcu 2011 r. na stronie www.prekonsultacje.pl.

Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas