wiadomości budowlane

Aktualności SNB

SNB zawarło porozumienie z KIGEiT

SNB podpisało w dn. 30 września 2011 r.  Porozumienie o współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji. Współpraca realizowana będzie w zakresie celów statutowych SNB i KIGEiT, a w szczególności w zakresie prekonsultacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, na zasadach i w celach opisanych w dokumencie „Mechanizm Prekonsultacji w środowisku budowlanym – koncepcja”.

Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas