wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Udział SNB w uroczystościach Dnia Budowlanych 2011

W dniu 27 września 2011 r. SNB uczestniczyło w uroczystościach Dnia Budowlanych 2011, organizowanych przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Porządek spotkania obejmował: nadanie odznaczeń państwowych, odznaczeń resortowych Odznaki „Zasłużony dla Budownictwa” oraz godności Osobowości Roku 2010 w Budownictwie, ogłoszenie wyników XIV edycji konkursu Pracodawca Roku 2010 w Budownictwie, wręczenie Certyfikatów Dewelopera XXIX i XXX edycji. Organizatorzy poświęcili uroczystości wrześniowy nr 3 czasopisma PZPB Budownictwo Polskie, w którym ukazała się informacja na temat aktualnych działań realizowanych przez SNB w zakresie procesu prekonsultacji z wykorzystaniem opracowanego Mechanizmu Prekonsultacji, dotyczącego m.in. harmonogramu rzeczowego prac Grup Roboczych, których zadaniem jest rewizja i modernizacja istniejących wymagań techniczno-budowlanych zawartych w Warunkach Technicznych dla budynków. Obecność SNB na uroczystościach Dni Budowlanych 2011 r. umożliwiła przeprowadzenie rozmów kuluarowych z innymi uczestnikami spotkania.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas