wiadomości budowlane

Aktualności SNB

SNB zawarło porozumienie z PIGE

SNB podpisało w dn. 16 września 2011 r. w Szczyrku Porozumienie o współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Elektrotechniki. Współpraca realizowana będzie w zakresie celów statutowych SNB i PIGE, a w szczególności w zakresie prekonsultacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, na zasadach i w celach opisanych w dokumencie „Mechanizm Prekonsultacji w środowisku budowlanym – koncepcja”.

Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas