wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Poparcie SNB dla BupS – POLAND

SNB wyraziło poparcie dla projektu „Krajowy system podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego w zakresie zastosowania technologii O_E i rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną” (BupS – POLAND) realizowanego w konsorcjum firm pod kierunkiem KAPE S.A. w ramach konkursu programu Inteligentna Energia – Europa i przyjęło zaproszenie do udziału w konsultacjach jego wyników pośrednich i końcowych.

Realizacja krajowych i unijnych celów pakietu klimatycznego w ciągu niespełna 10 lat wymaga podejmowania usystematyzowanych działań w wielu obszarach gospodarki. Jednym z zagrożeń realizacji celów 3x20 jest brak wykwalifikowanej  kadry, która zagwarantuje wysoką jakość realizacji prac modernizacyjnych i instalatorskich a tym samym pełne wykorzystanie potencjału zastosowanych technologii O_E i rozwiązań zwiększających efektywności energetyczną. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI) uruchomiła w tym roku, w ramach programu Inteligentna Energia – Europa, priorytet „BuildupSkills”. Celem tego priorytetu jest zainicjowanie w Państwach Członkowskich działań porządkujących system podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry budowlanej w obrębie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Z każdego Państwa członkowskiego możliwe jest dofinansowanie jednego wniosku.

Zespół roboczy utworzony przez Departament Energetyki Ministerstwa Gospodarki oraz Departament Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury powołał konsorcjum projektu w składzie Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Ogólnokrajowe Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska", Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz Instytut Energetyki Odnawialnej. Zadaniem zespołu będzie przygotowanie w ramach projektu szczegółowej analizy zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę budowlaną w kontekście realizacji krajowych celów roku 2020. Na podstawie ww. analizy zespół opracuje następnie strategię działań umożliwiających spełnienie tych celów. W ramach projektu zainicjowana zostanie interdyscyplinarna platforma dedykowana temu zagadnieniu. 

Karolina Wójcik / SNB
opracowanie

Karolina Wójcik / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas