działania SNB

publikacje SNB

Warunki zabudowy pomieszczeń gospodarczych

W grudniowym 2017 r. numerze Inżyniera Budownictwa omawialiśmy problem warunków zabudowy budynków gospodarczych na tle warunków technicznych dla budynków.

Ekspertyza techniczna w rozumieniu przepisów WT

We wrześniowym 2017 r. numerze Inżyniera Budownictwa omawialiśmy problem wykonywania ekspertyzy technicznej w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych dotyczących budynków.

Parking a granica działki budowlanej i pas drogowy

W lipcowo-sierpniowym 2017 r. numerze Inżyniera Budownictwa omawialiśmy problem sytuowania parkingu w relacji z granicą działki budowlanej i pasem drogowym w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych.

Branża dźwigowa o II Konwencie SNB

W marcowym 2017 r. numerze magazynu "Dźwig" ukazał się artykuł p. Rafała Jeżowskiego podsumowujący II Konwent SNB.

Problem z obowiązkiem stosowania Polskich Norm

W kwietniowym 2017 r Inżynierze Budownictwa omawialiśmy problem z obowiązkiem stosowania Polskich Norm w świetle postanowień Warunków Technicznych dla budynków.

Pomieszczenie kotłowni a moc kotła

W marcowym 2017 r. Inżynierze Budownictwa omawialiśmy przepisy Warunków technicznych dla budynków dotyczące pomieszczenia kotłowni na paliwo stałe z uwagi ma moc cieplną nominalną zastosowanego kotła, a także przepisy dotyczące instalowania kominków opalanych drewnem.

Remont i przebudowa szopy

W marcowym 2017 r. Inżynierze Budownictwa omawialiśmy przepisy ustawy Prawo budowlane dotyczące remontu i przebudowy szopy.

Minimalna wysokość pomieszczeń

We wrześniowym 2016 r. numerze Inżyniera Budownictwa omawialiśmy przepisy Warunków Technicznych dla budynków dotyczące problemu minimalnej dopuszczalnej wysokości pomieszczeń zlokalizowanych na poddaszu.

Docieplanie ścian budynku a prawo dysponowania nieruchomością

W kwietniowym 2016 r. numerze Inżyniera Budownictwa omawialiśmy problem docieplania ścian a prawo dysponowania nieruchomością w kontekście spełnienia przepisów Warunków technicznych dla budynków

liczba artykułów: 35, wyświetlane artykuły: 1 -10