wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowelizacja ustawy Prawo budolwane

1 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 961 ukazała się ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Ustawą dokonuje się nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) w zakresie: Art. 3 pkt 3 – zmiana brzmienia definicji pojęcia budowla – wykreślenie wyrazów „elektrowni...

Nowelizacja ustawy o OZE

28 czerwca 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 925 ukazała się ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Ustawa rozszerza między innymi słowniczek pojęć w art. 2 o takie pojęcia jak: Magazyn energii – wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących do przechowywania energii w...

Nowa ustawa o efektywności energetycznej

11 czerwca 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 831 ukazała się nowa ustaw z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Traci moc ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetcznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 i 2359 oraz z 2016 r. poz. 266)

Zniesienie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

22 marca 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 377 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zniesienia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii oraz ustawie – Prawo energetyczne

31 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2365 opublikowana została ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne. Ustawa wprowadza m.in. następujące zmiany: a) w ustawie o odnawialnych źródłach energii dotyczące: - doprecyzowania zasad obowiązywania cen zakupu energii elektrycznej...

liczba artykułów: 206, wyświetlane artykuły: 71 -80