wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zniesienie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

22 marca 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 377 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zniesienia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii oraz ustawie – Prawo energetyczne

31 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2365 opublikowana została ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne. Ustawa wprowadza m.in. następujące zmiany: a) w ustawie o odnawialnych źródłach energii dotyczące: - doprecyzowania zasad obowiązywania cen zakupu energii elektrycznej...

Zmiana ustawy o efektywności energetycznej

31 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2359 opublikowana została ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej. Ustawa wprowadza następujące zmiany dotyczące: - terminu wygasania z mocy prawa praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej, wydłużenie terminu, - wydłużenia terminu obowiązywania przepisów...

Rozporządzenie dot. obowiązku uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

14 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2117 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Rozporządzenie zostało wydane na mocy delegacji zawartej w art. 6gustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2009 r. Nr...

liczba artykułów: 193, wyświetlane artykuły: 61 -70