wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowa ustawa o efektywności energetycznej

11 czerwca 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 831 ukazała się nowa ustaw z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Traci moc ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetcznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 i 2359 oraz z 2016 r. poz. 266)

Zniesienie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

22 marca 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 377 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zniesienia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii oraz ustawie – Prawo energetyczne

31 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2365 opublikowana została ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne. Ustawa wprowadza m.in. następujące zmiany: a) w ustawie o odnawialnych źródłach energii dotyczące: - doprecyzowania zasad obowiązywania cen zakupu energii elektrycznej...

Zmiana ustawy o efektywności energetycznej

31 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2359 opublikowana została ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej. Ustawa wprowadza następujące zmiany dotyczące: - terminu wygasania z mocy prawa praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej, wydłużenie terminu, - wydłużenia terminu obowiązywania przepisów...

liczba artykułów: 184, wyświetlane artykuły: 51 -60