wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Tekst jednolity rozporządzenia MPiPS w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy

7 lipca 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1348 opublikowano tekst jednolity rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i staje paliw płynnych

W dniu 17 lutego 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 282 opublikowano rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i staje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służace do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie Nowelizacja ma charakter...

Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego zasad sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

4 stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 22 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infarstruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Zmiany mają charakter formalno-prawny, związany ze zmianą ustawy o działach...

liczba artykułów: 206, wyświetlane artykuły: 51 -60