wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Warunki techniczne dla skrzyżowań linii i bocznic kolejowych z drogami

Na podstawie delegacji zawartej w art. 7 ust.2 pkt 2 i ust.3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane zostało wydane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744) Rozporządzenie stanowi przykład aktu...

Zmiana w rozporządzeniu w sprawie obiektów hotelarskich

15 października 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1626 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Zmiany w przepisach mają na celu uaktualnienie wymagań ustalanych dla określonych kategorii...

Zmiany w audycie energetycznym i remontowym

13 października 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1606 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia...

Zmiany w przepisach dotyczących projektu budowlanego

7 października 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1554 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Istotne zmiany polegają na: - uwzględnienie możliwości wykonywania projektu budowlanego, jako załącznika do zgłoszenia zamiaru...

Kolejna w 2015 r. nowelizacja ustawy Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych

13 sierpnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1165 opublikowana została kolejna nowelizacja ustawy PB w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2015, poz.1165 ). Istotna zmiana przepisów ustawy Prawo budowlane, w odniesieniu do...

Nowelizacja ustawy o obowiązkach w zakresie informocji o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

30 lipca 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1069 opublikowana została nowelizacja ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw wprowadza...

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo budowlane

10 czerwca 2015 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 774 opublikowana została ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. W art. 5 w/w ustawy zostały wprowadzone następujące zmiany do ustawy Prawo budowlane: uzupełnienie definicji pojęcia „budowla” poprzez dodanie do katalogu otwartego przykładu...

liczba artykułów: 169, wyświetlane artykuły: 51 -60