wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowelizacja ustawy o obowiązkach w zakresie informocji o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

30 lipca 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1069 opublikowana została nowelizacja ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw wprowadza...

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo budowlane

10 czerwca 2015 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 774 opublikowana została ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. W art. 5 w/w ustawy zostały wprowadzone następujące zmiany do ustawy Prawo budowlane: uzupełnienie definicji pojęcia „budowla” poprzez dodanie do katalogu otwartego przykładu...

Warunki Technicze, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne

15 maja 2015 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 680 opublikowano rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne Rozporządzenie w słowniczku (§ 3) określa definicje dotyczące elementów kanałów technologicznych. W § 4 i 5 ustalone zostały...

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo budowlane

15.04.2015 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 528 opublikowano Ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. W art. 29 w ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane otrzymał brzmienie: 4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z...

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

3 kwietnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 478 opublikowana została ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania w instalacjach OZE: energii elektrycznej z OZE, biogazu rolniczego, oraz biopłynów, mechanizmy i instrumenty wspierające...

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo budowlane

27 marca 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 443 opublikowana została kolejna nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadza między innymi następujące zmiany w ustawie zasadniczej: w art. 3 dokonano zmiany dwóch definicji pojęć „obiektu budowlanego” i...

Akty wykonawcze do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał akty wykonawcze do ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków : rozporządzenie z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz. U. poz. 247) – [1], rozporządzenie z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania i...

Tekst jednolity ustawy o wyrobach budowlanych

2 lipca 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 883 ukazał się tekst jednolity ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z późn.zm.)

Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie

30 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 867 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Nowelizacja wprowadza zmiany w przepisach rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r....

liczba artykułów: 161, wyświetlane artykuły: 51 -60