wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i staje paliw płynnych

W dniu 17 lutego 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 282 opublikowano rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i staje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służace do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie Nowelizacja ma charakter...

Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego zasad sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

4 stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 22 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infarstruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Zmiany mają charakter formalno-prawny, związany ze zmianą ustawy o działach...

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo budowlane

30 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2255 opublikowana została ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Jedną ze zmienionych ustaw jest Prawo budowlane(art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.). Zmiany redukują niektóre obowiązki administracyjne, doprecyzowują zagadnienia wywołujące wątpliwości...

liczba artykułów: 193, wyświetlane artykuły: 41 -50