wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i staje paliw płynnych

W dniu 17 lutego 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 282 opublikowano rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i staje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służace do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie Nowelizacja ma charakter...

Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego zasad sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

4 stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 22 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infarstruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Zmiany mają charakter formalno-prawny, związany ze zmianą ustawy o działach...

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo budowlane

30 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2255 opublikowana została ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Jedną ze zmienionych ustaw jest Prawo budowlane(art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.). Zmiany redukują niektóre obowiązki administracyjne, doprecyzowują zagadnienia wywołujące wątpliwości...

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych

6 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1966 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane

16 sierpnia 2016 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1250 opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa w art. 8 wprowadza zmiany w ustawie Prawo budowlane, które wchodzą w życie 31 sierpnia 2016 r. Istotą zmiany jest zastąpienie we wszystkich przepisach właściwych zakresu kompetencyjnego ministra....

Kolejna nowelizacja Prawa budowlanego

2 sierpnia 2016 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1165 opublikowano ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. W ramach ustawy dokonano nowelizacji ustawy Prawo budowlane w części dotyczącej art. 32 oraz art. 84a, które dotyczą postępowania poprzedzającego budowę gazociągu przesyłowego oraz kontroli przestrzegania...

liczba artykułów: 169, wyświetlane artykuły: 21 -30