wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Kolejne zmiany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej

13 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1518 opublikowano ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zmiany w ustawie polegają na doprecyzowaniu zadań Ochotniczej straży pożarnej oraz źródeł finansowania umożliwiających realizację określonych zadań. Ustawa weszła w życie z dniem 14 sierpnia 2019 r.

Zmiany w ustawie Prawo energetyczne

1 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1435 opublikowana została ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. Zmiany wprowadzone ustawą weszły w życie z dniem 2 sierpnia 2019 r.

Standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu architekta

22 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1359 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 lipca 2019 r.

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym

17 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1337 opublikowano rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Rozporządzenie ME w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego

15 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1316 opublikowano rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego Rozporządzenie ustala szczegółowe wymagnia techniczne, inne niż w zakresie wymiany akumulatorów...

Zmiany w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości

15 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1309 opublikowowana została ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza zmiany w ustawie Prawo budowlane precyzujące wyłączenia z podstawy wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (art. 32 dodany ust. 4a)....

Rozporządzenie w sprawie kontroli wyrobów budowlanych

3 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1230 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 20019 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 lipca 2019 r.

Zmiany w ustawie o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw

4 czerwca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1030 opublikowana została Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza m.in. zmiany w ustawie o efektywności energetycznej w zakresie kryterium...

liczba artykułów: 193, wyświetlane artykuły: 11 -20