wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska

10 października 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1888 opublikowano ustawę z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Przepisy ustawy weszły w życie z dniem 11 października 2017 r.

Tekst jednolity rozporządzenia MPiPS w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy

7 lipca 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1348 opublikowano tekst jednolity rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i staje paliw płynnych

W dniu 17 lutego 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 282 opublikowano rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i staje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służace do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie Nowelizacja ma charakter...

liczba artykułów: 168, wyświetlane artykuły: 11 -20