wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Rozporządzenie w sprawie sporządzania audytu efektywności energetycznej

13 października 2017 r. w Dzienniku ustaw pod pozycją 1912 opublikowano rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 14 października 2017 r.

Zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska

10 października 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1888 opublikowano ustawę z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Przepisy ustawy weszły w życie z dniem 11 października 2017 r.

Tekst jednolity rozporządzenia MPiPS w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy

7 lipca 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1348 opublikowano tekst jednolity rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

liczba artykułów: 169, wyświetlane artykuły: 11 -20