wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiana rozporządzenia MTBIGM ws. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

2 lipca 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 762 ukazało się rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Rozporządzenie stanowi zmianę rozporządzenia zasadniczego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w...

Powołanie Zespołu ds. opracowania projektu Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania

W Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dn. 24 czerwca 2013 r. pod pozycją 36 ukazało się Zarządzenie nr 15 z dn. 21 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania. Zespół został...

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego o przyszłości warunków technicznych dla budynków

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego na spotkaniu w dniu 5 czerwca 2013 r. dokonała następujących ustaleń (zgodnie z informacjami zawartymi w Komunikacie): Przepisy zawarte obecnie w rozporządzeniach o warunkach technicznych obiektów budowlanych zastaną przeniesione do Kodeksu budowlanego w części dotyczącej: odległości między budynkami, które mają związek z interesem...

Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

4 czerwca 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 640 opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie zastępuje...

Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

W Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 maja 2013 r. opublikowany został pod pozycją 27 tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego...

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 528 opublikowana została 7 maja 2013 r. nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać...

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

18 kwietnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 472 opublikowana została nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim...

Nowy projekt założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Rada Ministrów 16 kwietnia 2013 r. przyjęła projekt założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków W stosunku do pierwotnej wersji projektu założeń doprecyzowaniu uległy warunki sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, tj.: objęto obowiązkiem sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej: - budynki wznoszone...

Kolejne zmiany w harmonogramie prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dn. 3 kwietnia 2013 r. zaktualizowało kolejny raz harmonogram prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Zmiany w harmonogramie KKPB polegają m.in. na doprecyzowaniu i rozszerzeniu zakresu III etapu prac „Szczegółowe rozstrzygnięcia – tezy projektu Kodeksu” oraz osób odpowiedzialnych za ich...

Konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz niektórych innych ustaw

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz niektórych innych ustaw, który został przekazany do konsultacji społecznych. Projekt został przygotowany w związku z potrzebą dostosowania krajowych regulacji do ustaleń rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011...

liczba artykułów: 193, wyświetlane artykuły: 111 -120