wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiany w Prawie budowlanym związane ze wspieraniem rozwoju mieszkalnictwa

4 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 11 opublikowana została

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Ustawa wprowadza w art. 6 zmiany do ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320), które mają zapewnić wsparcie rozwoju mieszkalnictwa

Przepisy ustawy zmieniającej w odniesieniu do art. 6 wchodza w życie z dniem 19 stycznia 2021 r. z wyjątkiem:

1) art. 6 pkt 1 i 3, pkt 4 lit. e i f, pkt 14 lit. b i c, pkt 15 lit. a, pkt 17 i 21 weszły w życie z dniem 5 stycznia 2021 r.; 2) art. 6 pkt 4 lit. a i d, pkt 5-7, pkt 9 lit. c i d, pkt 13, pkt 14 lit. a i d, pkt 15 lit. b i c, pkt 16, 18, 22 i 23 oraz art. 25 wchodzi  w życie z dniem 5 lutego 2021 r.;
3) art. 6 pkt 2, 8, pkt 9 lit. a i b, pkt 10-12, 19 i 20 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.;

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas