wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowe rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego

18 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1609 opublikowane zostało  rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Nowe rozporządzenie dokonuje podziału projektu budowlanego na projekt architektoniczno-budowlany i techniczny, utrzymując, jak dotychczas, oraz doprecyzowując część stanowiącą projekt zagospodarowania działki lub terenu. W myśl § 3 ust. 1 zakres projektu budowlanego uwzględnia stopień skomplikowania robót budowlanych, specyfikę i charakter obiektu budowlanego, warunki ochrony przeciwpożarowej  oraz, w zależności  od przeznaczenia projektowanego obiektu, niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie o zapewnieniu dostępności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 19 września 2020 r.

 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas