wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

26 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1839 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Zgodnie ze wskazanym w  ust. 1 § 1 zakresem rozporządzenie określa:

1) rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

2) rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

3) przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane, jako przedsięwzięcia,  o których mowa w pkt 1 lub 2.

Z kolei ust. 2 § 1 definiuje pojęcia:

Powierzchnia użytkowa- rozumiana, jako suma powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu poziomego obiektu budowlanego.

Powierzchnia zabudowy – rozumiana, jako powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnia przeznaczona do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia.

Tereny narciarskie – rozumiane, jako obszary zajęte lub przekształcone na potrzeby realizacji i funkcjonowania tras zjazdowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Rozporządzenie wchodzi  w życie z dniem 11 października 2019 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas