wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiany w ustawie o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw

4 czerwca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1030 opublikowana została  Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza m.in. zmiany w ustawie o efektywności energetycznej w zakresie kryterium zaliczania do najwyższej klasy efektywności energetycznej, jaka jest możliwa do osiągnięcia.

Art.8 ust.4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) kryterium zaliczania do najwyższej klasy efektywności energetycznej, jaka  jest możliwa do osiągnięcia  - w przypadku produktów związanych z energią, określonych w aktach delegowanych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią (Dz.U. z 2016 r. poz. 1790  oraz z 2019 r. poz. 1030)

Ustawa weszła w życie z dniem 19 czerwca 2019 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas