wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach

13 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1357 opublikowano Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach. 

Rozporządzenie stanowi wypełnienie delegacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Określa zasady kalkulacji kosztów cyklu życia budynku obliczanego jako suma kosztów nabycia, użytkowania oraz utrzymania budynku. Zgodnie z § 2 zamawiający określa koszt nabycia na podstawie ceny ofertowej. W Załączniku nr 1 do rozporządzenia ustalono liczbę cykli użytkowania wyrobu w okresie obliczeniowym,a w Załączniku nr 2 – formularz danych do określenia kosztów cyklu życia budynku.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 14 lipca 2018 r. 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas