wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

29 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1276 opublikowano ustawę z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1276), która w odniesieniu do art. 2, wprowadzającego zmiany w ustawie Prawo budowlane weszła w życie 14 lipca 2018 r., z wyjątkiem pkt 1 i 6, które weszły w życie 30 czerwca 2018 r. z mocą od 1 stycznia 2018 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas