wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiany w Warunkach technicznych dla budynków od 1 stycznia 2018 r.

8 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2285 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zmiany w przepisach wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r. z wyjątkiem pkt 28 (dotyczącego paragrafu 104) , który wchodzi w życie 9 grudnia 2018 r. 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas