wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla obiektów budowlanych i naturalnych w otoczeniu lotniska

19 października  2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1942 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 wreśnia 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakie  powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas