wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Rozporządzenie w sprawie sporządzania audytu efektywności energetycznej

13 października 2017 r. w Dzienniku ustaw pod pozycją 1912 opublikowano rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Przepisy rozporządzenia weszły w  życie z dniem 14 października 2017 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas