wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Kolejna nowelizacja Prawa budowlanego

 

2 sierpnia 2016 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1165 opublikowano ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

W ramach ustawy dokonano nowelizacji  ustawy Prawo budowlane w części dotyczącej art. 32 oraz art. 84a, które dotyczą postępowania poprzedzającego budowę  gazociągu  przesyłowego oraz kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, wykonywanej przez organ nadzoru budowlanego.

Zmiany w Prawie budowlanym wchodzą w życie 2 września 2016 r.

 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas