wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

 

15 lipca 2016 opublikowano w Dzienniku Ustaw pod  pozycją 1035 rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

W ramach nowelizacji Załącznika nr 7 do rozporządzenia, dotyczącego minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie w części odnoszącej się do  maksymalnej dopuszczalnej liczy osób przypadających na 1 węzeł  higieniczno-sanitarny, wyłączono noclegowe obiekty tymczasowe  w rozumieniu art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świętobliwości   Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej  oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016(Dz. U. poz. 393 i 904).

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2016 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas