wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiany w przepisach dotyczących projektu budowlanego

7 października 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1554 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Istotne zmiany polegają na:

- uwzględnienie możliwości wykonywania projektu budowlanego, jako załącznika do zgłoszenia zamiaru budowy,

- opracowanie zakresu i formy o obszarze oddziaływania obiektu.

Zmiany w przepisach weszły w życie 15 października 2015 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas