wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Tekst jednolity Warunków technicznych dla budynków

18 września 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1422 ukazał się tekst jednolity rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas