wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Kolejna w 2015 r. nowelizacja ustawy Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych

13 sierpnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1165 opublikowana została kolejna nowelizacja ustawy PB w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2015, poz.1165 ).

Istotna zmiana przepisów ustawy Prawo budowlane, w odniesieniu do przepisów techniczno-budowlanych, polega na zmianie brzmienia:

a) nośność i stateczność konstrukcji,

b) bezpieczeństwo pożarowe,

c) higiena, zdrowie i środowisko,

d) bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów,

 e) ochrona przed hałasem,

  f) oszczędność energii i izolacyjność cieplna,

  g) zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych;

Przepisy ustawy dotyczące zmian ustawy Prawo budowlane wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

Art. 3 ustawy, dotyczący ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 898), wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 13 sierpnia 2015 r.

Art. 1 dotyczący ustawy o wyrobach, w części dotyczący zmiany przepisów w punktach: pkt 5, pkt 6  lit. a-e, pkt 7 w części dotyczącej art. 9 ust. 1-8 ustawy o wyrobach budowlanych oraz pkt 8, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas