wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowelizacja ustawy o obowiązkach w zakresie informocji o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

 

30 lipca 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1069 opublikowana została nowelizacja ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

 

Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw wprowadza następujące zmiany:

- doszczegółowienie tytułu ustawy zasadniczej poprzez uwzględnienie obszaru prawnego regulującego funkcję kontrolną realizacji programu znakowania urządzeń biurowych,

-  doszczegółowienie definicji karty w taki sposób, iż zawierać ona będzie tabelę  z informacjami technicznymi dotyczącymi produktu wykorzystującego energię, zgodnie z wymaganiami określonymi w aktach delegowanych,

- zawężenie wykazu dokumentów, dołączanych do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do użytku, wyłącznie do etykiety oraz uszczegółowienie przypadków, w których wymagane jest dołączenie karty dla dostarczanego produktu wykorzystującego energię,

- jednoznaczne określenie obowiązków informacyjnych dystrybutora,

- dodanie szczegółowych uregulowań dotyczących zasad kontrolnych w ramach nowego Rozdziału „Kontrola realizacji programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych”.

Ponadto w ramach ustawy dokonano zmian m.in. w ustawie o efektywności energetycznej w zakresie rozszerzenia obowiązków Ministra Gospodarki o kontrolę realizacji programu znakowania urządzeń biurowych, poza już ustalonymi tj. prowadzenia działalności informacyjno-edukacyjnej o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię.

Ustawa wchodzi w życie 14 sierpnia 2015 r.        

 

 

                

 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas