wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo budowlane

 

 10 czerwca 2015  w Dzienniku Ustaw pod pozycją  774 opublikowana została ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

W art. 5 w/w ustawy zostały wprowadzone następujące zmiany do ustawy Prawo budowlane:

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 11 września 2015 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas