wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo budowlane

 

15.04.2015 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 528 opublikowano  Ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

W art. 29 w ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane otrzymał brzmienie:

4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40).

Pojęcie „altana działkowa” zostało zdefiniowane w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych w art. 2 w pkt 9a, przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taka funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu , werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas