wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Akty wykonawcze do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał akty wykonawcze  do ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków :

Rozporządzenie [1] ustala zasady sporządzania protokołów z kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji. Uprawnieni do przeprowadzania tych kontroli, w myśl art. 24 ust.1 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków,  są osoby posiadające:

lub

Obowiązujące wzory protokołów z kontroli sformułowane w oparciu o wytyczne Polskich Norm:

Rozporządzenie [2] ustala zasady weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli. W zakresie weryfikacji świadectw charakterystyki, w myśl § 2, sprawdzeniu podlega:

Weryfikacja może być z urzędu lub na wniosek.       

Rozporządzenia [1] i [2] weszły w życie 9 marca 2015 r.

Rozporządzenie [3] ustala metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej, sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej, wzory świadectw charakterytyki energetycznej budynku lub części budynku.

Rozporządzenie ustala zasady wyznaczania charakterystyki energetycznej   metodą obliczeniową (opartą na standardowym sposobie użytkowania) albo metodą zużyciową (opartą na faktycznie zużytej ilości energii).     

Rozporządzenie [3] wchodzi w życie 18 kwietnia 2015 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas