wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Podsumowanie prac Ministerstwa Infrastruktury (2007-2011)

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało w dniu 8 listopada 2011 r. podsumowanie prac resortu w okresie listopad  2007 - listopad 2011. W uzupełnieniu do bilansu dołączono trzy załączniki: Zał. nr 1 wykaz ustaw, które przygotowywał resort infrastruktury, Zał. nr 2 wykaz rozporządzeń ministra infrastruktury, Zał. nr 3 wykaz umów międzynarodowych z UE.

Obszar Budownictwa został opisany na s. 35 podsumowania. Z opisu wynika, iż została wdrożona do prawodawstwa polskiego Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Ministerstwo Infrastruktury informuje, iż zmianom uległy przepisy techniczno-budowlane związane z zaostrzeniem wymogów dotyczących przegród zewnętrznych (ściany, dachy, stropodachy, podłoga na gruncie, okna i drzwi) poprzez zmianę współczynnika przenikania ciepła, mającego decydujący wpływ na ograniczenie strat ciepła przez przegrody budowlane.

Ministerstwo Infrastruktury odniosło się w podsumowaniu prac do kwestii wdrożenia postanowień dyrektywy 2010/31/UE, stanowiącej nowelizację dyrektywy 2002/91/WE, stwierdzając, iż obecnie prowadzone są prace związane z przygotowaniem projektu założeń do nowej ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Planowane przekazanie projektu założeń do konsultacji społecznych przewidywane jest na grudzień 2011 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas