wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Ogłaszanie jednolitych tekstów ustaw i innych aktów prawnych

W dn. 21 września 2011 r. opublikowano w Dz. U. Nr 197 pod pozycją 1172 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Wymóg opracowania tekstu jednolitego ustawy wynika z przepisu zawartego w art. 16 ust.1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676), który nakazuje ogłoszenie przez Marszałka Sejmu tekstu jednolitego ustawy, jeśli znaczna liczba zmian w ustawie lub jej wielokrotna nowelizacja, utrudnia posługiwanie się tekstem ustawy.

Tekst jednolity ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ogłoszony został w załączniku do niniejszego obwieszczenia jako tekst jednolity ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 676) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 30 lipca 2011 r. Wytłuszczoną czcionką wyróżniono przepisy, które wejdą w życie odpowiednio z dn. 1 stycznia 2012 lub z dn. 1 stycznia 2016 r. 

Więcej o ostatniej zmianie w zakresie ogłaszania aktów normatywnych czytaj tu

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas