wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Udział w konsultacjach społecznych MIiB dotyczących Narodowego Programu Mieszkaniowego

W dniu 16 sierpnia 2016 r. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki przekazało przy piśmie uwagi do projektu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczącego Narodowego Programu Mieszkaniowego.

1. spotkanie zespołu ds. wymagań dla detektorów gazu

W dniu 31 sierpnia 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się 1. spotkanie zespołu ds. wymagań dla detektorów gazu.

Drugie spotkanie zespołu ds. wymagań dla czujek dymu i ewakuacyjnych opraw oświetleniowych

W dniu 30 sierpnia 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się spotkanie zespołu ds. wymagań dla czujek dymu i ewakuacyjnych opraw oświetleniowych.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla lekkich ścian osłonowych metalowo-szklanych oraz okien i drzwi balkonowych, a także balustrad

W dniu 25 sierpnia 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla lekkich ścian osłonowych metalowo-szklanych oraz okien i drzwi balkonowych, a także balustrad poświęcone m.in. kwestii zapewnienia dostępności światła dziennego w powiązaniu z wymaganiami standardu energetycznego.

Kolejne spotkanie GR7

W dniu 22 sierpnia 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie GR7 " Środowisko i zasoby naturalne/ zrównoważony rozwój".

Udział SNB w konsultacjach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

W dniu 15 czerwca 2016 r. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki przekazało przy piśmie uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Następnie 23 czerwca 2016 r. zostały, przy piśmie, przekazane uwagi uzupełniające.

Kolejne spotkanie GR7

W dniu 21 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie GR7 " Środowisko i zasoby naturalne/ zrównoważony rozwój".

Kolejne spotkanie GR6

W dniu 17 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie GR6 "Racjonalizacja użytkowania energii".

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla wentylacji i klimatyzacji

W dniu 14 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla wentylacji i klimatyacji w części dotyczącej wymagań dla wentylacji hybrydowej.

Kolejne spotkanie GR8

W dniu 9 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie ekspertów GR8 "Ochrona przed hałasem i drganiami".

liczba artykułów: 180, wyświetlane artykuły: 71 -80