wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Kolejne spotkanie GR7/GR6

W dniu 15 marca 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie ekspertów poświęcone ograniczeniom wynikającym z konieczności spełniania wymagań standardu energetycznego oraz projektom zestawień podstawowych właściwości budynku mieszkalnego i biurowego.

Kolejne spotkanie GR8

W dniu 9 marca 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie ekspertów GR8 "Ochrona przed hałasem i drganiami".

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla wentylacji i klimatyzacji

W dniu 8 marca 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla wentylacji i klimatyzacji poświęcone dyskusji dotyczącej wymagań dla wentylacji hybrydowej.

Odwołane spotkanie zespołu ds. wymagań dla instalacji dzwonkowych i domofonowych

Odwołane spotkanie zespołu ekspertów ds. wymagań dla instalacji dzwonkowych i domofonowych, z uwzględnieniem instalacji videodomofonowych, zaplanowane na dzień 22 lutego 2016 r.

Kolejne spotkanie dot. zespołu ds. wymagań dla urządzeń do ograniczania przepięć

W dniu 4 marca 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ekspertów ds. wymagań dla ograniczników przepięć.

Powstanie zespołu ds. wymagań bezpieczeństwa konstrukcji murowych

W dniu 7 marca 2016 r. o godz. 11:00 w biurze SNB odbędzie się 1. spotkanie zespołu ekspertów ds. wymagań bezpieczeństwa konstrukcji murowych

Kolejne spotkanie zespołu ds. instalacji dzwonkowych i domofonowych

W dniu 22 lutego 2016 r. w biurze SNB o godzinie 11:00 odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące rewizji wymagań ustalonych dla instalacji dzwonkowych i domofonowych, z uwzględnieniem instalacji videodomofonowych.

Kolejne spotkanie dot. zasobników energii

W dniu 19 lutego 2016 r. w biurze SNB o godzinie 11:00 odbędzie się spotkanie dotyczące wymagań dla pomieszczeń, w których przewiduje się instalację urządzeń do gromadzenia energii.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wentylacji i klimatyzacji

W dniu 16 lutego 2016 r. w biurze SNB o godzinie 11:00 odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ekspertów do spraw wymagań dla wentylacji i klimatyzacji. Spotkanie poświęcone będzie dyskusji nad wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego w odniesieniu do wentylacji.

liczba artykułów: 161, wyświetlane artykuły: 71 -80