wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla pomieszczeń do gromadzenia energii

W dniu 13 października 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla pomieszczeń do sytuowania urządzeń do gromadzenia energii.

Spotkanie zespołu ds. wymagań dla urządzeń dźwigowych i schodów ruchomych

W dniu 11 października 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla urządzeń dźwigowych i schodów ruchomych.

Spotkanie zespołu ds. wymagań bezpieczeństwa konstrukcji murowych

W dniu 4 października 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zeposłu ds. wymagań bezpieczeństwa konstrukcji murowych.

Spotkanie zespołu ds. wymagań ochrony odgromowej

W dniu 4 listopada 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań ochrony odgromowej.

Spotkanie spotkanie zespołu ds. wymagań dla wentylacji i klimatyzacji w części dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego

W dniu 30 września 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla wentylacji i klimatyzacji w części dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego.

Udział w konsultacjach społecznych MIiB dotyczących Narodowego Programu Mieszkaniowego

W dniu 16 sierpnia 2016 r. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki przekazało przy piśmie uwagi do projektu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczącego Narodowego Programu Mieszkaniowego.

1. spotkanie zespołu ds. wymagań dla detektorów gazu

W dniu 31 sierpnia 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się 1. spotkanie zespołu ds. wymagań dla detektorów gazu.

Drugie spotkanie zespołu ds. wymagań dla czujek dymu i ewakuacyjnych opraw oświetleniowych

W dniu 30 sierpnia 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się spotkanie zespołu ds. wymagań dla czujek dymu i ewakuacyjnych opraw oświetleniowych.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla lekkich ścian osłonowych metalowo-szklanych oraz okien i drzwi balkonowych, a także balustrad

W dniu 25 sierpnia 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla lekkich ścian osłonowych metalowo-szklanych oraz okien i drzwi balkonowych, a także balustrad poświęcone m.in. kwestii zapewnienia dostępności światła dziennego w powiązaniu z wymaganiami standardu energetycznego.

liczba artykułów: 186, wyświetlane artykuły: 71 -80