wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Kolejne spotkanie GR7

W dniu 22 sierpnia 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie GR7 " Środowisko i zasoby naturalne/ zrównoważony rozwój".

Udział SNB w konsultacjach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

W dniu 15 czerwca 2016 r. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki przekazało przy piśmie uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Następnie 23 czerwca 2016 r. zostały, przy piśmie, przekazane uwagi uzupełniające.

Kolejne spotkanie GR7

W dniu 21 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie GR7 " Środowisko i zasoby naturalne/ zrównoważony rozwój".

Kolejne spotkanie GR6

W dniu 17 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie GR6 "Racjonalizacja użytkowania energii".

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla wentylacji i klimatyzacji

W dniu 14 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla wentylacji i klimatyacji w części dotyczącej wymagań dla wentylacji hybrydowej.

Kolejne spotkanie GR8

W dniu 9 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie ekspertów GR8 "Ochrona przed hałasem i drganiami".

2. spotkanie zespołu ds. bezpieczeństwa konstrukcji murowych

W dniu 7 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ekspertów ds. wymagań bezpieczeństwa konstrukcji murowych.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla urządzeń do ograniczania przepięć

W dniu 2 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ekspertów ds. wymagań dla urządzeń ograniczających przepięcia.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla pomieszczeń na zasobniki energii

W dniu 31 maja 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ekspertów ds. wymagań dla pomieszczeń do gromadzenia energii

Kolejne spotkanie dotyczące wymagań dla instalacji dzwonkowej i domofonowej

W dniu 26 kwietnia 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące wymagań dla instalacji dzwonkowej i domofonowej.

liczba artykułów: 166, wyświetlane artykuły: 61 -70