wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Kolejne spotkanie GR8

W dniu 9 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie ekspertów GR8 "Ochrona przed hałasem i drganiami".

2. spotkanie zespołu ds. bezpieczeństwa konstrukcji murowych

W dniu 7 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ekspertów ds. wymagań bezpieczeństwa konstrukcji murowych.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla urządzeń do ograniczania przepięć

W dniu 2 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ekspertów ds. wymagań dla urządzeń ograniczających przepięcia.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla pomieszczeń na zasobniki energii

W dniu 31 maja 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ekspertów ds. wymagań dla pomieszczeń do gromadzenia energii

Kolejne spotkanie dotyczące wymagań dla instalacji dzwonkowej i domofonowej

W dniu 26 kwietnia 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące wymagań dla instalacji dzwonkowej i domofonowej.

Kolejne spotkanie dotyczące wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla wentylacji

W dniu 19 kwietnia 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbedzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla wentylacji w części poświęconej wymaganiom bezpieczeństwa pożarowego.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla urządzeń dźwigowych i schodów ruchomych

W dniu 12 kwietnia 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla urządzeń dźwigowych, schodów ruchomych i chodników ruchomych, innych urządzeń podnoszących.

Udział SNB w konsultacjach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

W dniu 21 marca 2016 r. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki przekazało, przy piśmie z dnia 17 marca 2016 r., uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Spotkanie zespołu ds. wymagań dla instalacji ogromowej

W dniu 5 kwietnia 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się spotkanie dotyczące rewizji zaproponowanej przez ekspertów zmiany wymagań dla instalacji odgromowej.

1.spotkanie zespołu ds. wymagań dla czujek dymu i ewakuacyjnych opraw oświetleniowych

W dniu 22 marca 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się 1. spotkanie zespołu ds. wymagań dla czujek dymu i ewakuacyjnych opraw oświetleniowych w ramach GR4" Bezpieczeństwo pożarowe".

liczba artykułów: 161, wyświetlane artykuły: 61 -70