wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Kolejne spotkanie zespołu ds. bezpieczeństwa konstrukcji murowych

W dniu 14 listopada 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. bezpieczeństwa konstrukcji murowych.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla urządzeń dźwigowych i schodów ruchomych

W dniu 8 listopada 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla urządzeń dźwigowych i schodów ruchomych.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla wentylacji i klimatyzacji

W dniu 24 października 2017 r. w biurze SNB o godzinie 11:00 odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie wymagań dla wentylacji i klimatyzacji, w tym dotyczących wentylacji hybrydowej.

Spotkanie zespołu ds. wymagań ochrony przed przepięciami

W dniu 22 listopada 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ekspertów ds. wymagań dla urządzeń ograniczających przepięcia.

Spotkanie zespołu ds. wymagań dla instalacji dzwonkowej i domofonowej

W dniu 18 października 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ekspertów ds. wymagań dla instalacji dzwonkowej i domofonowej.

Spotkanie zespołu ds. wymagań dla wentylacji i klimatyzacji w części dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego

W dniu 11 października 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla wentylacji i klimatyzacji w części dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego.

Spotkanie zespołu ds. wymagań ochrony odgromowej

W dniu 3 października 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla instalacji elektrycznych w zakresie ochrony odgromowej.

Kolejne spotkanie GR8

W dniu 4 października 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie GR8" Ochrona przed hałasem i drganiami".

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla pomieszczeń do gromadzenia energii

W dniu 26 września 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla pomieszczeń do gromadzenia energii.

Stanowisko SNB do projektu dokumentu

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w piśmie z dnia 5 lipca 2017 r. skierowanym do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w ramach konsultacji społecznych, przedstawiło stanowisko do projektu dokumentu "Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami mając na uwadze koncepcję uniwersalnego projektowania".

liczba artykułów: 193, wyświetlane artykuły: 31 -40