wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Konsultacje społeczne projektu tez Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przekazała organizacjom branżowym do konsultacji społecznych projekt tez Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Wykorzystując mechanizm prekonsultacji, SNB zorganizowało w dn. 5 listopada 2013 r. spotkanie zainteresowanych ekspertów, w celu przedyskutowania i skoordynowania stanowisk. W wyniku tej dyskusji uzgodniona została opinia, przekazana...

Eksperci o projekcie tez Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

SNB zorganizowało w dn. 12 września 2013 r. spotkanie zainteresowanych ekspertów branżowych dotyczące projektu tez Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego (wersja I.). Dyskutowane były kwestie bezpośrednio związane z Warunkami technicznymi dla budynków. Wynikiem spotkania było przekazanie pisma do Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

Nowa grupa ekspercka!

SNB uruchamia nową Grupę Roboczą (GR7) "Środowisko i zasoby naturalne". Pierwsze spotkanie ekspertów planowane jest na 27 sierpnia 2013 r. i będzie poświęcone przedyskutowaniu działań Grupy w zakresie pełnego uwzględnienia w przepisach WT wymagania podstawowego nr 7 "zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych".

Stanowisko ekspertów do projektu rozporządzenia ws. metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki otrzymało w dn. 9 lipca 2013 r. projekt rozporządzenia MTBiGM w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, w wersji przekazanej do konsultacji...

SNB na Konferencji Stowarzyszenia Polskich Energetyków o. w Wwie

Główny ekspert SNB, p. Anna Sas-Micuń, uczestniczyła w 47. Konferencji Stowarzyszenia Polskich Energetyków o. w Wwie pt. "Inżynieria elektryczna i energetyczna - projektowanie, budowa, eksploatacja. Ochrona przeciwpożarowa", organizowanej w dn. 7-6 czerwca 2013 r. w Łochowie. Przedstawiona prezentacja dotyczyła rozszerzonych propozycji eksperckiej implementacji zmian...

SNB szkoli zarządców nieruchomości

SNB uczestniczyło w konferencji szkoleniowej pt. "Energooszczędne zarządzanie i eksploatacja nieruchomości", organizowanej przez Ogólnopolski Instytut Nieruchomości w dn. 15 marca 2013 r. w Katowicach. Główny Ekspert Stowarzyszenia, p. Anna Sas-Micuń, omówiła propozycje MTBiGM w zakresie zmian wymagań zawartych w Warunkach technicznych dla budynków w związku z...

SNB na Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2013

SNB uczestniczyło w Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2013, organizowanym w dn. 5-6 marca 2013 r. przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. W sesji seminaryjnej p. Anna Sas-Micuń, Główny Ekspert Stowarzyszenia, omówiła główne kierunki projektowanych zmian Warunków technicznych dla budynków dotyczące problematyki efektywności energetycznej budynków. Ponadto w...

Energetyczny Mix Przyszłości

SNB uczestniczyło w inauguracji kampanii promocyjnej "Danish Sustainable Living 2013", organizowanej w dn. 28 lutego przez Ambasadę Królestwa Danii w Polsce. Podczas spotkania zostały zaprezentowane duńskie priorytety polityczne w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na rok 2013 w świetle konferencji klimatycznej COP 19.

Stanowisko eksperckie do projektów rozporządzeń wdrażających Dyrektywę 2010/31/UE ws. charakterystyki energetycznej budynków

SNB przekazało do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej stanowisko eksperckie do konsultowanych społecznie projektów rozporządzeń: (1) zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (2) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,...

Konsultacje publiczne w procesie ciągłego doskonalenia prawa

SNB uczestniczyło 15 lutego 2013 r. w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki w ramach cyklu „Debaty pod Kopułą” - „Konsultacje publiczne w procesie ciągłego doskonalenia prawa”. W debacie udział wzięli: wicepremier i minister gospodarki – p. Janusz Piechociński, podsekretarz stanu w KPRM – p. Adam Jasser oraz prezes Rządowego Centrum Legislacji...

liczba artykułów: 231, wyświetlane artykuły: 181 -190