wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Konsultacje publiczne w procesie ciągłego doskonalenia prawa

SNB uczestniczyło 15 lutego 2013 r. w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki w ramach cyklu „Debaty pod Kopułą” - „Konsultacje publiczne w procesie ciągłego doskonalenia prawa”. W debacie udział wzięli: wicepremier i minister gospodarki – p. Janusz Piechociński, podsekretarz stanu w KPRM – p. Adam Jasser oraz prezes Rządowego Centrum Legislacji...

SNB na światowej konferencji IBTMM 2013

W październiku (16-18.10) 2013 r. odbędzie się 1. Światowa Multikonferencja na temat technologii inteligentnego budynku i zarządzania multimediami (IBTMM 2013), obejmująca następujące wydarzenia: 7th Congress on Intelligent Building Systems – InBuS 2013 10th International Conference New Building Technologies and Architectural Design - NBTAD 2013 1st Integrated Multimedia...

SNB na uroczystości XX-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem

16 listopada 2012 r. miała miejsce uroczystość XX-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem "POLALARM", podczas której p. Annie Sas-Micuń (Główny Ekspert SNB) zostało nadane członkostwo honorowe Stowarzyszenia. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i...

Stanowisko SNB do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz niektórych innych ustaw

SNB przekazało stanowisko w odpowiedzi na konsultacje społeczne Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczące projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz niektórych innych ustaw. Uwagi ogólne Proponuje się uwzględnienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji...

Udział SNB w cyklu Seminariów Rynku Nieruchomości IGN

Główny Ekspert SNB, p. Anna Sas-Micuń, weźmie udział w cyklu Seminariów Rynku Nieruchomości organizowanym przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami. SNB przedstawi podczas seminariów prezentację: "Proponowane przez środowisko zmiany przepisów techniczno-budowlanych – bezpieczeństwo, higiena i zdrowie. Racjonalizacja wykorzystania terenów pod...

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej

SNB w dn. 27 czerwca 2012 r. wzięło udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej, powołanego na początku 2012 r. Podstawowym celem Zespołu jest działanie na rzecz tworzenia warunków legislacyjnych dla dobrej polityki miejskiej. Celem spotkania było wysłuchanie przez członków Parlamentarnego Zespołu oraz przedstawicieli Kongresu Ruchów Miejskich...

Informacja o SNB w najnowszym numerze "Inteligentny Budynek"

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki informuje o pracach ekspertów i prezentuje koncepcję swojego działania w pismach branżowych. W najnowszym numerze "Inteligentny Budynek" (3/2012) piszemy o Mechanizmie Prekonsultacji i znaczeniu eksperckiej współpracy międzybranżowej w kontekści dyskusji dot. rozwoju przepisów Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać...

SNB na uroczystości Korporacji Kominiarzy Polskich

Główny ekspert SNB, p. Anna Sas-Micuń, wzięła udział w XVI Ogólnopolskim Święcie Korporacji Kominiarzy Polskich w dn. 24-25 maja w Ustroniu. Korporacja Kominiarzy Polskich jest jedną z organizacji współpracujących z SNB, a jej eksperci aktywnie uczestniczą w pracach Grup Roboczych opracowujących środowiskową propozycję zmian Warunków Technicznych dla...

Stanowisko SNB do projektu założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych, SNB przekazało do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej swoje stanowisko do projektu założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki otrzymało pisemne zaproszenie do zgłoszenia swoich uwag i propozycji zmian wraz z uzasadnieniem.

SNB na II Konferencji Zarządzania Bezpieczeństwem Obiektów i Informacji

SNB weźmie udział w II Konferencji Zarządzania Bezpieczeństwem Obiektów i Informacji p.n. „Najnowsze kierunki zastosowania zarządzania bezpieczeństwem w praktyce” w dn. 24 kwietnia 2012 r. Wydarzenie jest organizowane w drugim dniu Międzynarodowej Wystawy Zabezpieczeń „SECUREX 2012” w Poznaniu. Stowarzyszenie przedstawi prezentację „Rola zarządzania...

liczba artykułów: 202, wyświetlane artykuły: 161 -170