wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Uwagi do projektu rozporządzenia MR,PiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w odpowiedzi, na pismo  Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Roberta Tomanka , przekazało przy piśmie z dnia 17 października 2020 r. uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządznie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas