wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Stanowisko ekspertów do projektu rozporządzenia ws. metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki otrzymało w dn. 9 lipca 2013 r. projekt rozporządzenia MTBiGM w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, w wersji przekazanej do konsultacji społecznych.

Wykorzystując mechanizm prekonsultacji i dotychczasową aktywność ekspertów w ramach Grup Roboczych: GR2 "Wyposażenie techniczne budynków" i GR6 "Racjonalizacja użytkowania energii", SNB zorganizowało w dn. 30 lipca 2013 r. spotkanie w celu omówienia i skoordynowania stanowisk. Uczestniczyli w nim przedstawiciele zainteresowanych organizacji branżowych i zawodowych oraz eksperci niezależni. W wyniku tego spotkania powstało uzgodnione stanowisko, które w dn. 6 sierpnia 2013 r. zostało przekazane do MTBiGM.

Projekt metodologii przekazany do konsultacji społecznych znajduje się tutaj.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas