wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej

SNB w dn. 27 czerwca 2012 r. wzięło udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej, powołanego na początku 2012 r. Podstawowym celem Zespołu jest działanie na rzecz tworzenia warunków legislacyjnych dla dobrej polityki miejskiej.

Celem spotkania było wysłuchanie przez członków Parlamentarnego Zespołu oraz przedstawicieli Kongresu Ruchów Miejskich – sieci zrzeszającej pozarządowe organizacje działające na rzecz zrównoważonego rozwoju miast oraz zainteresowanych ekspertów i organizacji informacji wiceministra Marcelego Niezgody (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) na temat założeń i stanu prac nad koordynowaną przez Ministerstwo – Krajową Polityką Miejską. Ponadto zaprezentowane zostały także prace nad zmianą Ustawy o działach administracji rządowej dotyczące polityki miejskiej.
 
W kontekście Krajowej Polityki Miejskiej temat budynków pojawia się dwóch ważnych kontekstach: ładu przestrzennego, w tym zasad projektowania uniwersalnego (standardy urbanistyczne) oraz efektywności energetycznej. Zainteresowanie SNB w/w polityką wynika ze znacznego udziału budynków w sferze miejskiej oraz w tym kontekście - znaczenia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytowanie. 

Karolina Wójcik / SNB
opracowanie

Karolina Wójcik / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas