wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Stanowisko SNB do projektu założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych, SNB przekazało do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej swoje stanowisko do projektu założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki otrzymało pisemne zaproszenie do zgłoszenia swoich uwag i propozycji zmian wraz z uzasadnieniem. 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas