wiadomości budowlane

Aktualności SNB

SNB w konsultacjach projektu rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Trwają uzgodnienia międzyresortowe projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Termin zakończenia nadsyłania uwag ustalono na 15 marca 2012 r.

W ramach konsultacji środowiskowych projektu, SNB zostało zaproszone do zgłoszenia uwag do w/w nowelizacji, a następnie uczestniczyło w konferencji uzgodnieniowej. Ostatecznie MTBiGM, zgodnie ze sporządzonym protokołem ze środowiskowej konferencji uzgodnieniowej przeprowadzonej w dniu 14 lutego 2012 r., przyjęło następujące uwagi SNB:

Pełne stanowisko Stowarzyszenia znajduje się tutaj

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas